Tweeduizendachttien

Tweeduizendachttien

Het wordt een prachtig jaar dit jaar,
Het wordt een prachtig jaar,
Henk houdt zich aan de teksten
We zijn er echt mee klaar!

Ik weet dat er onder jullie zijn die zeer uitkijken naar de Nieuwjaarstoespraak. Eén iemand in elk geval niet, en dat ben ik. Het is meer: wat moet, dat moet.

Het bestuur van de Stichting Heeren van de Heijs te Diepenveen heeft mij gevraagd vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Vooruit dan maar. Laat ik jullie dan vertellen wat het koor het komende jaar te wachten staat. Aan het eind van deze bijeenkomst kun je dan je lidmaatschap alsnog opzeggen. Want als er iets duidelijk zal worden: het wordt niet meer zoals het was. Er breken zware tijden aan voor het koor. Ik zal de belangrijkste en ingrijpendste ingrepen met jullie doornemen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart wordt onze voorzitter met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Deventer voor DPDAAW. (De Partij Die Alles Anders Wil). Erger nog: Henk wordt voor DPDAAW wethouder van Cultuur. Zijn eerste daad is het verlenen van de A-status aan de Heeren van de Heijs. De Stichting ontvangt een jaarlijkse bijdrage van €25.000. Voorwaarde is wel dat het koor elke raadsvergadering opent met het zingen van het door zijn zwager Tom geschreven nieuwe Deventer volkslied ‘Deventer aan zee, Holladio, holladiee!’ Er ontstaat een conflict in het bestuur van de Stichting Heeren van de Heijs omdat Tom weigert zijn honorarium, een bedrag van €10.000, in de kas van de Stichting te storten. Hij heeft het al omgezet in bitcoins. Later dit jaar zal blijken dat de waarde van de bitcoin tot onder het nulpunt is gedaald. Tom verzoekt het bestuur zijn verlies te betalen uit de Stichtingskas. De eerste bestuurscrisis van dit jaar is een feit.

Het bestuur van het koor heeft 2018 als motto meegegeven: Status? Hoog! Niet iedereen in het koor interpreteert dit op de juiste manier. Sommigen, met name zij die ontbraken op het Heerenweekend in 2017, denken dat we nu serieuze muziek gaan zingen. En dat het projectkoor met het zingen van muziek uit de renaissance daarvoor een eerste aanzet is. Niets is minder waar. Het betekent, hoe moeilijk dat ook is, dat je de teksten, ondanks het feit dat die niet belangrijk zijn, uit je hoofd moet kennen. Tijdens het optreden kun je dan je hoofd omhoog houden en het publiek, als dat al aanwezig is, aan kijken. Het optreden op de Diepenveense jaarmarkt in september 2018 is wat dat betreft een dieptepunt. Op het ondergelopen veld staat slechts een tiental ganzen het koor vanaf een afstandje te bekijken. Na het ‘Wij zijn de Heeren van de Heijs’, draaien ze zich om en waggelen weg. Mist daalt neer.

In augustus gaan de Heeren weer eens een keer het wad op. Zoals de grote roerganger altijd zegt: zolang je de zon aan je linkerhand houdt kun je niet verdwalen. Dat gaat mis. Op zaterdagochtend gaat het contact met het schip waarmee de mannen het wad op zijn gegaan verloren. Grote ongerustheid slaat toe bij de achterblijvers en er wordt een grote zoekactie op touw gezet. Drie weken later wordt het schip met de Heeren gevonden voor de kust van Iseland. Het is daar in een woeste storm vergaan. De eerste beelden op het NOS-journaal en op de sociale media zijn schokkend. In de status ‘Hoog’ zingen de Heeren, die gelukkig in blakende gezondheid verkeren, hoewel ze allen voorzien zijn van een lange, al dan niet grijze baard en met ontbloot bovenlijf:

Allen die willen naar Island gaan
Om kabeljauw te vangen
En te vissen met verlangen
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe
Tot drieendertig reizen zijn wij nog niet moe

Nu de Heeren viral zijn gegaan op de sociale media is hun status letterlijk hoog geworden. Elke talkshow, van DWDD via Humberto Tan naar Pauw en Jinek, wil het verhaal van de Heeren in beeld brengen. Dat vraagt om een uniform: Tom Trooster werpt zich op als de grote sponsor van het koor, onder voorwaarde dat de naam van zijn bedrijf, TVH, Tom’s Verantwoorde Houtkap, op de borst van elke Heer zal prijken. Dat leidt tot de tweede bestuurscrisis van dit jaar. Twee leden staan er op dat de broek van het uniform kort is, anderen willen een streepjestrui, weer anderen een platte pet. Er is crisis bij de Heeren. Een commissie van wijze mannen beslist dat we in 2019 het twintigjarig bestaan zullen vieren en dat de voorbereidingen daarvoor snel moeten starten. ‘Heeren van de Heijs, de Musical’, gaat er komen. De crisis is bezworen. Later zal blijken dat er een rekenfout is gemaakt, pas in 2020 is dat jubileum, maar zo’n rekenfout wordt in Deventer wel vaker gemaakt.

Aan het einde van het jaar breekt een derde bestuurscrisis uit. Sylvana Simons, die met haar partij geen zetels heeft gehaald in de Deventer gemeenteraad, stapt naar de Commissie voor de Rechten van de Mens. Haar verzoek lid te worden van de Heeren van de Heijs is afgewezen omdat ze vrouw is, en dat is, volgens haar, in strijd met artikel 1 van de grondwet. De Commissie voor de Rechten van de Mens stelt haar in het gelijk. De toekomst van de Heeren van de Heijs staat op het spel: halen de Heeren hun twintig jarig jubileum?
Volgend jaar meer.

Afdrukken