Repetitie 21 september 2021

Print Friendly, PDF & Email

Programma

De zomer voorbij, de herfst begint. En wij zing4n ‘Stormy Wheather’. Hoe romantisch kan het zijn?

Hieronder treft u de nummers aan in de volgorde waarin zij gerepeteerd gaan worden. Leg zo nodig alles op de goede volgorde ten einde tijdverkwistend zoeken te voorkomen.

Disclaimer: De dirigent kan om artistieke redenen ten alle tijden besluiten van deze volgorde af te wijken